Mobile Marketing Services

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Netfort, ingeschreven in het Handelsregister bij de KVK onder nummer 67686400. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Netfort door middel van het klantensysteem van Netfort en de verwerkingen via onze website netfort.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Netfort respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Netfort. Je dient je ervan bewust te zijn dat Netfort niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer jij je aanmeldt voor de diensten van Netfort, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Netfort en gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door Netfort worden gebruikt om je te informeren over de diensten van Netfort. Je e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van Netfort mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Netfort. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jouw en Netfort.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens te laten verwijderen. In dat geval kun je contact met ons opnemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je dit te allen tijde kenbaar maken.

Bewaartermijn

Netfort bewaart jouw gegevens voor langere tijd om je ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Ze zijn nodig voor de goede werking van deze website. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Netfort. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.